Безплатна доставка при поръчки над 100 лв.
Подарък с всяка поръчка над 500 лв.
Доставка до 3 работни дни

Клинични изследвания.

Medik8 е козметична марка, експерт в грижата за кожата. Използваме само най-добрите активни съставки в нашите продукти. Разчитане на независими клинични проучвания от надеждни и етични източници, за да гарантираме действието на нашите формули.

ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ RETINYL RETINOATE

Проучване  – Синтез и in vitro за биологична активност на ретинил ретиноейт (retinyl retinoate) – нова хибридна молекула

  1. Kim et al, Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2008, 16, pp 6387-6393

Новата хибридна молекула на витамин А (retinyl retinoate) се синтезира чрез кондензация между ретинол и ретиноева киселина. Доказано е, че ретинил ретиноейтът е фотостабилен. В параметрите, определящи активността на ретиновата киселина (като CRABP2 индукция и синтез на колаген), ретинил ретиноейтът показва по-висока биологична активност от ретинола. Биологичните ефекти на ретинил ретиноейт са в резултат от действието на самата молекула, а не от действието на съставните й части.

Заключение – Ретинил ретиноейтът може да се използва през деня, тъй като е фотостабилен. Ретинил ретиноейтът е по-мощен от ретинола. Ретинил ретиноейтът е биологично активен и не е необходимо да се трнсформира до ретинол и ретиноева киселина, за да работи в кожата.

Проучване – Retinyl retinoate е новаторска хибридна молекула, която подобрява фотоувредената кожа:двойно сляпо, рандомизирано контролирано проучване

  1. Kim et al, Skin Research and Technology, 2011, 17, pp 380–385

Двойно сляпо, клинично проучване in vivo на 11 корейски жени, използващи 0,06% ретинил ретиноейт в продължение на 12 седмици. По време на изследването се наблюдава значимо подобрение на бръчките на лицето и видимо изглаждане на текстурата и се установява, че ретинил ретиноейт е 22% по-ефективен от 0,075% ретинолов крем.

Заключение – Ретинил ретиноатът е в състояние да намали видимостта на бръчките, да изглажда повърхността на кожата и е по-мощен от ретинола

Проучване – Изглаждане на кожните бръчки при употребата на фотостабилен ретинил ретиноейт: рандомизирано контролирано проучване H. Kim et al, British Journal of Dermatology, 2010, 162, pp 497-502

Проучване in vivo на 46 корейски жени с периорбитални бръчки. Едното проучване сравнява 0,06% ретинил ретиноейт с плацебо крем за 12 седмици, като се прилага два пъти дневно. Друго проучване сравнява 0,06% ретинил ретиноейт с 0,075% ретинолов крем, прилаган два пъти дневно. Бръчките, третирани с ретинил ретиноейт, се подобряват в сравнение с бръчките, третирани с ретинол или плацебо. Значителни подобрения се наблюдават при средна грапавост на кожата. Не са наблюдавани странични ефекти при ретинил ретиноейт.

Заключение – Ретинил ретиноейт, прилаган два пъти дневно, е значително по-ефективен от ретинола. Ретинил ретиноейтът е нежен към кожата.

Проучване – Ефективност срещу бръчки на козметичен продукт съдържащ иновативен ретинил ретиноейт в микросфера от биоразградим полимер

  1. Kim et al, Skin Research and Technology, 2012, 18, pp 70–76

Проучване in vivo върху 44 корейски жени над 12 седмици. Всички пациенти са използват крем, съдържащ 0,06% ретинил ретиноейт в продължение на 12 седмици. Половината от жените използват крем с капсулиран ретинил ретиноейт в полимерна система за капсулиране. Капсулацията спомогна за по-добро проникване и доведе до по-значителни промени в степента на изглаждане на бръчките в сравнение с некапсулиран ретинил ретиноейт.

Заключение – Капсулирането на ретинил ретиноейт подобрява проникването и и е по-мощен

Проучване – Retinyl Retinoate,  Retinoid Derivative подобрява Acne Vulgaris – Double-blind, Vehicle-controlled Clinical Study
B Kim et al, Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 2013, 10(5), pp 260-265

Проучване in vivo върху 15 пациенти с акне вулгарис, използващи 0,05% ретинил ретиноейт за 8 седмици върху половината от лицето си. На другата половина се нанася плацебо крем. Кремът с ретинил ретиноейт показа значително намаляване както на възпалителни, така и на невъзпалителни лезии и намалява производството на себум.

Заключение – Retinyl retinoate може да бъде използван за лечение на кожа склонна към несъвършенства

ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ RETINALDEHYDE

Study – Retinol and retinal metabolism. Relationship to the state of differentiation of cultured human keratinocytes.
G Siegenthaler et al, Biochemical Journal, 1990, 268(2), pp 371-378

Проучване  in vitro използващо култивирани кератиноцити (епидермални кожни клетки), за да обследва колко бързо ретинола и ретиналдехида метаболизират до ретиноева киселина (биоактивна форма на витамин А)

Retinol: 4.49
Retinaldehyde: 51.6 (11x бърз)

Заключение – Ретиналдехидът се трансформира до ретиноева киселина 11x по-бързо в сравнение с ретинола.  По-бърза трансформация = по-бърз резултат

Study – Повърхносттно нанесен ретиналдехид върху човешка кожа – биологични ефекти и поносимост
J Saurat et al, Journal of Investigative Dermatology, 1994, 103(6), pp 770-774

An in vivo study on 229 patients on keratome biopsies obtained after 4 day exposure to types of vitamin A in the same vehicle cream. Използвани бяха ретинол, ретиноева киселина и ретиналдехид. Изследването измерва активността на ретиноевата киселина, като използва протеин CRABP2 (отличителен белег на активността на ретинова киселина). Установено е, че ретиналдехидът индуцира CRABP 2 в подобна степен спрямо ретиноевата киселина и много повече от ретинола.

Заключение – Ретиналдехидът е по-биологичноактивен в сравнение с ретинола = по-добри резултати

Study –  Антибактериална активност на ретиноиди: в частност на ретиналдехида.
M Pechere et al, Dermatology, 2002, 205(2), pp 153-158

In vitro проучване, излагащо ретиналдехид, ретинол и ретиноева киселина на различни щамове бактерии. Ретиналдехидът е единственият от тестваните видове витамин А, който показва директно антибактериално действие срещу грам-положителни бактерии като P. acnes.

Заключение– Ретиналдехидът е единственият вид тестван витамин А, който има пряко антибактериално действие, което го прави идеален за употреба при кожи склонни към несъвършенства

Проучване – Профилометрична оценка на фотоувредена кожа след локално третиране с ретиналдехид и ретиноева киселина

P Creidi et al, Journal of American Academy of Dermatology, 1998, 39(6), pp 360-365

In vivo проучване върху 125 пациенти в продължение на 18 седмици. 40 пациенти използват 0,05% ретиноева киселина, 40 пациенти използват 0,05% ретиналдехид, 45 пациенти използват плацебо крем. И двата крема, съдържащи витамин А, доведоха до значително намаляване на бръчките и грапавостта и не бяха открити статистически значими разлики между групите използващи ретиноева киселина и ретиналдехид. Ретиналдехидът се понася много по-добре от ретиноевата киселина.

Заключение – Ретиналдехидът осигурява резултатите на ретиноевата киселина, без да дразни кожата.

Study – Възстановяване на колагенови и еластинови фибри от  UVA-индуцирани увреждания с 0,05% ретиналдехид крем в ex vivo модел на човешка кожа.

S Boisnic et al, Dermatology, 1999, 199(Suppl 1), pp 43-48

Изследване ex vivo, използващо човешки кожни експланти, които са били изложени на UVA за стимулиране на фотостареене. След това се прилага 0.05% ретиналдехид крем в продължение на 2 седмици, а резултатите се сравняват с нелекувани кожни експланти. В третираните с ретиналдехид кожни експланти колагеновите и еластиновите влакна са възстановени до нивото на неувредена кожа.

Заключение – Ретиналдехидът помага за възстановяване на увреждането на колагена и еластина, предизвикано от излагане на UVA.

Количка0
В количката няма продукти!
Продължи пазаруване